Cypraeidae Sales Gallery
home list view:  A-D  |  E-M  |  N-Z contact

Jump to:    A - D    N - Z

Previous  Page 13 of 21  Next
Go to page: 123456789101112131415161718192021

marginata marginata f. consueta marginata marginata f. consueta marginata marginata f. consueta marginata marginata f. consueta marginata marginata f. consueta
484c marginata marginata f. consueta
Garden Is. 54,8*mm f++
€ 175
484d marginata marginata f. consueta
Garden Is. 60,9*mm f++
€ 70
484f marginata marginata f. consueta
Garden Is. 54-57*mm f++
€ 300
484g marginata marginata f. consueta
Garden Is. 57-59*mm f++
€ 400
484x marginata marginata f. consueta
SW Australia. 48-62mm f++
€ 50...(Set of 3)  € 130
mariae mariae mariae martini f. superstes martini f. superstes
485d mariae
Tuamotu. 11,5*mm gem
€ 80
485e mariae
Tuamotu. 10,3*mm gem
€ 80
485f mariae
Philippines. 11,7*mm gd
€ 320
490 martini f. superstes
New Caledonia. 17,4*mm gem
€ 75
490a martini f. superstes
New Caledonia. 17,9*mm gem
€ 75
martini f. superstes melanesiae melanesiae melanesiae microdon chrysalis
490c martini f. superstes
New Caledonia. 17,9*mm gem
€ 75
495 melanesiae
New Guinea. 33,4*mm gem
€ 145
495a melanesiae
New Guinea. 37,3*mm f++
€ 75
495b melanesiae
New Guinea. 35,1*mm gem-
€ 145
497a microdon chrysalis
Mauritius. 12,1*mm gem
€ 65
microdon chrysalis minoridens julianjosephi moneta f. icterina moneta f. icterina moneta f. icterina
497x microdon chrysalis
Northern Egypt. 9-11mm gem
€ 35
506 minoridens julianjosephi
Thailand. 13,7*mm gem
€ 450
510 moneta f. icterina
Tanzania. 38,2*mm gem
€ 50
510a moneta f. icterina
Tanzania. 38,6*mm gem
€ 30
510x moneta f. icterina
Tanzania. 34-38mm f++/gem
€ 15...(Set of 3)  € 35
moneta f. icterina mus bicornis f. donmoorei mus bicornis f. donmoorei mus bicornis f. donmoorei mus bicornis f. tristensis
510y moneta f. icterina
Tanzania. >38mm f++/gem
€ 10...(Set of 3)  € 25
514 mus bicornis f. donmoorei
Colombia. 60,2*mm gem
€ 45
514a mus bicornis f. donmoorei
Colombia. 63,0*mm f++
€ 50
514b mus bicornis f. donmoorei
Colombia. 39,9*mm gem
€ 75
518 mus bicornis f. tristensis
Venezuela. 47,1*mm gem
€ 40
mus bicornis f. tristensis mus bicornis f. tristensis mus bicornis f. tristensis mus mus N-Z and fossils
518a mus bicornis f. tristensis
Venezuela. 49,9*mm gem
€ 20
518c mus bicornis f. tristensis
Venezuela. 51,1*mm gem
€ 45
518d mus bicornis f. tristensis
Venezuela. 58,6*mm gem
€ 35
517 mus mus
Venezuela. 43,0*mm gem
€ 20
 

Go to page: 123456789101112131415161718192021
Previous  Page 13 of 21  Next

home list view:  A-D  |  E-M  |  N-Z contact

© cowries.info 2005-2011